IPN Sz 771/17 t. 3

IPN Sz 771/17 t. 3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 771/17 t. 3
Opis zawartości
Tytuł

Konspekt- brudnopis dot. sprawozdania z rewizji przeprowadzonej w Kole Polonistów w dniach od 19 do 21 czerwca 1928 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1928
Data końcowa
1928
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1