IPN Sz 771/12 t. 1

IPN Sz 771/12 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 771/12 t. 1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty Władysława Dubickiego dotyczące pracy na statkach s/s ,,Polonia”, m/s ,,Piłsudski”, m/s ,,Batory”, s/s ,,Kościuszko” w firmie Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe: Zaświadczenie nr 111 wydane na nazwiska Władysław Dubicki potwierdzające przynależność do załogi statku s/s ,,Polonia”; Karta inspekcyjna załogi s/s ,,Polonia” wydana w dniu 11-04-1933 r. na nazwisko Dubicki Władysław; Wezwanie z dnia 21-06-1933 r. w charakterze świadka przez Sąd Koleżeński statku s/s ,,Polonia”; Przepustka członka załogi statku s/s ,,Polonia” wydana w dniu 21-06-1934 r. w porcie w Aleksandrii; Przepustka członka załogi statku s/s ,,Polonia” wydana w dniu 28-07-1935 r. w porcie w Jaffie; Karta inspekcyjna załogi s/s ,,Piłsudski” wydana w z dniu 14-11-1935 r. dla Władysława Dubickiego; Skarga z dnia 14-03-1936 r. Władysława Dubickiego do Zarządu Gdynia-America Line w Gdyni; Pismo z dnia 21-03-1936 r. dot. przeniesienia Władysława Dubickiego ze statku m/s ,,Piłsudski” na statek m/s ,,Batory”; Karta inspekcyjna załogi s/s ,,Batory” wydana na nazwisko Dubicki Władysław; Pismo z dnia 07-10-1936 r. dot. przeniesienia Władysława Dubickiego ze statku m/s ,,Batory” na statek s/s ,,Kościuszko”; Radiotelegram z dnia 12-10-1936 r.; Pismo z dnia 28-04-1937 r. dot. zwolnienia z pracy w firmie Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe Władysława Dubickiego; Karty obrachunkowe

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1933
Data końcowa
1937
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Liczba tomów
1