IPN BU 4057/1

IPN BU 4057/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4057/1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja ukraińskojęzycznej edycji książki Piotra Jaszczuka "Portret Temrâvi" ("Portret ciemności"). Relacje. Tom I.

Opis

Szczegółowy wykaz relacji znajduje się w teczce. Większość dokumentacji nie datowana.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
157
Miejsce przechowywania