IPN BU 4057/7

IPN BU 4057/7

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4057/7
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja ukraińskojęzycznej edycji książki Piotra Jaszczuka "Portret Temrâvi" ("Portret ciemności"). Materiały ilustracyjne.

Opis

Szczegółowy wykaz materiałów znajduje się w teczce.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
19
Miejsce przechowywania