IPN BU 4076/1

IPN BU 4076/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN BU 4076/1
File description
Title

Materiały biograficzne. Dokumenty dotyczące edukacji, służby wojskowej i kariery zawodowej Edmunda Słoty.

Abstract

Zaświadczenie o przysposobieniu wojskowym I stopnia, Sosnowiec, 15-07-1934 r. Świadectwo złożenia egzaminu na czeladnika, Sosnowiec, 15-06-1935 r. Świadectwo Prywatnego Męskiego Ślusarsko-Monterskiego Kursów Lotniczo-Samochodowych Dziennych Towarzystwa Wojskowo-Technicznego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich w Warszawie, 26-06-1937 r. Świadectwo Państwowych Zakładów Lotniczych Wytwórni Płatowców zaświadczające o praktyce wakacyjnej Edmunda Słoty, 30-10-1937 r. Zaświadczenie Państwowych Zakładów Lotniczych Płatowców zaświadczające o zatrudnieniu Edmunda Słoty w Wytwórni (11-06-1938 r.) oraz list z PZL z 29-07-1938 r. o przesłaniu zaświadczenia. Zaświadczenie (w języku niemieckim) z Biura Zleceń "Ster" o zatrudnieniu Edmunda Słoty, 01-03-1940 r. Zaświadczenie (w językach polskim i niemieckim) z Rady Głównej Opiekuńczej - Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim, 12-10-1944 r. Świadectwo kursu techniczno-ekonomicznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 24-06-1961 r. Decyzja z kopalni "Sosnowiec", 05-07-1975 r. Zaświadczenie (kopia) ze Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Zarząd Wojewódzki w Katowicach, 21-12-1977 r.

Dates
Starting date
1934
Closing date
1977
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage