IPN BU 4050/4

IPN BU 4050/4

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN BU 4050/4
File description
Title

Dokumenty Józefa Kraty związane z jego pobytem na pracach przymusowych w Niemczech.

Abstract

Wykaz dokumentów: Arbeitsbuch für Ausländer (Książka pracy dla obcokrajowców deportowanych w głąb Rzeszy) wystawiona na nazwisko Józef Krata, nr A 465/01171; Arbeitskarte (Karta pracy) wystawiona na nazwisko Józef Krata; Verwaltungs-Beitrags-Karte [des Reichsnährstandes] für ausländische und fremdvölkische landwirtschaftliche Arbeiter (Karta składki administracyjnej dla cudzoziemców i cudzoziemskich pracowników rolnych) wystawiona dnia 29-06-1942 r. na nazwisko Józef Krata; Quittungskarte (Karta kwitowa świadcząca o obowiązkowym ubezpieczeniu) wystawiona na nazwisko Józef Krata; Invalidenversicherung (Einlage zur Quittungskarte) - 2 karty za lata 1942-1945.

Dates
Starting date
1942
Closing date
1945
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage