IPN BU 4050/9

IPN BU 4050/9

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN BU 4050/9
File description
Title

Dokumenty osobiste Zofii Zając de domo Krata.

Abstract

Wykaz dokumentów: świadectwo dojrzałości Zofii Kraty z dnia 15-06-1954 r. z Technikum Handlowego w Pabianicach Ministerstwa Handlu Wewnętrznego; nakaz pracy dla Zofii Kraty z dnia 25-06-1954 r. z Ministerstwa Handlu Wewnętrznego do pracy w Ministerstwie Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego; opinia dla Zofii Kraty z dnia 31-01-1957 r. z Centralnego Zarządu Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego (CZPJD) w Warszawie; decyzja z dnia 29-12-1988 r. w sprawie przekazania gospodarstwa rolnego Zofii i Józefa Zająców na rzecz państwa; zeznanie świadka - Czesława Kochelskiego - z dnia 12-02-1990 r. poświadczające pobyt Zofii Zając (de domo Krata) w Centrali Przesiedleńczej w Łodzi oraz na pracach przymusowych w Sangerhausen; zeznanie świadka - Jana Białczaka - z dnia 07-11-1991 r. poświadczające pobyt Zofii Zając (de domo Krata) w Centrali Przesiedleńczej w Łodzi oraz na pracach przymusowych w Sangerhausen.

Dates
Starting date
1954
Closing date
1991
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage