IPN BU 4050/1

IPN BU 4050/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4050/1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty rodziny Kmiecików i Kratów: dokumenty notarialne.

Opis

Szczegółowy wykaz dokumentów: akt notarialny z 18/30-01-1889 r. dotyczący nabycia ziemi od Elżbiety Cykowskiej przez małżonków Józefa i Józefę Kmiecików we wsi Kalinowa; karta z danymi Bolesława Kmiecika w języku polskim i rosyjskim (niedatowana); wypis z repertorium nr 701 z dnia 23-09-1936 r. sporządzony w imieniu notariusza w Widawie, Mariana Frejdlicha, przez Franciszka Potockiego, dotyczący podziału majątku Józefa i Józefy Kmiecików - przepisanie gospodarstwa i ziemi na rzecz córki: Michaliny Kraty z domu Kmiecik.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1889
Data końcowa
1936
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania