IPN BU 4050/1

IPN BU 4050/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN BU 4050/1
File description
Title

Dokumenty rodziny Kmiecików i Kratów: dokumenty notarialne.

Abstract

Szczegółowy wykaz dokumentów: akt notarialny z 18/30-01-1889 r. dotyczący nabycia ziemi od Elżbiety Cykowskiej przez małżonków Józefa i Józefę Kmiecików we wsi Kalinowa; karta z danymi Bolesława Kmiecika w języku polskim i rosyjskim (niedatowana); wypis z repertorium nr 701 z dnia 23-09-1936 r. sporządzony w imieniu notariusza w Widawie, Mariana Frejdlicha, przez Franciszka Potockiego, dotyczący podziału majątku Józefa i Józefy Kmiecików - przepisanie gospodarstwa i ziemi na rzecz córki: Michaliny Kraty z domu Kmiecik.

Dates
Starting date
1889
Closing date
1936
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage