IPN BU 4050/3

IPN BU 4050/3

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN BU 4050/3
File description
Title

Dokumenty Józefa Kraty związane z jego służbą wojskową w Korpusie Ochrony Pogranicza.

Abstract

Wykaz dokumentów: świadectwo ukończenia drugiego stopnia przymusowego nauczania w wojsku w Korpusie Ochrony Pogranicza w Dawidgródku z 15-09-1928 r.; książeczka wojskowa Józefa Kraty (nr porządkowy z listy poborowej 1815); karta wojskowa (nr legitymacji 83) Józefa Kraty; legitymacja nr 26 Odznaki Korpusu Ochrony Pogranicza szer. Józefa Kraty podpisana przez dowódcę 17 baonu KOP mjr. Rudolfa Wojnara; zaświadczenie mobilizacyjne strz. Józefa Kraty z dnia 01-05-1938 r. podpisane przez komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień Łask - ppłk. Stefana Rychalskiego.

Dates
Starting date
1926
Closing date
1938
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage