IPN Ka 454/140

IPN Ka 454/140

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Ka 454/140
File description
Title

Dokumenty osobiste, zdjęcia dotyczące Władysława Wojtczaka i jego rodziny, m.in.: zdjęcia legitymacyjne, zdjęcia z okresu służby w PSZ na Zachodzie (9 lekka kompania sanitarna w składzie 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej) zdjęcia powojenne; zaświadczenia o przyznanych odznaczeniach, m.in. Krzyż Walecznych, dokumenty z okresu rekonwalescencji w szpitalu wojskowym w Szkocji, zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Punkt Przyjęcia w Gdańsku, świadectwa pracy, dokumenty i legitymacje kombatanckie (ZBOWiD, Związek Sybiraków); napisany odręcznie życiorys; dokumenty osobiste członków rodziny wydane w okresie międzywojennym i w okresie zaboru rosyjskiego

Dates
Starting date
1910
Closing date
1992
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Legitymacja, Karta pocztowa, Dowód osobisty, Fotografia pozytyw

Number of volumes
1
Number of pages
230