IPN Bi 720/1

IPN Bi 720/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 720/1
Opis zawartości
Tytuł

Erdman Jan, Droga do Ostrej Bramy, wyd. Odnowa, Londyn 1984 r. (wersja drugoobiegowa z wklejanymi fotokopiami)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotokopia dokumentacji aktowej

Liczba tomów
1
Liczba kart
220