IPN BU 1134/5

IPN BU 1134/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 1134/5
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” w Instytucie Badań Jądrowych, 1981 nr 9.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania