IPN Gd 1086/7

IPN Gd 1086/7

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1086/7
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dotyczące członka Szarych Szeregów Marian Zbigniew Gawryś, imię ojca: Tadeusz, ur. 21-01-1914 r., zamordowanego w obozie koncentracyjnym Auschwitz w dniu 31-03-1942 r. (list z dnia 19-10-1941 r. wysłany z obozu koncentracyjnego Auschwitz do matki Alojza Gawryś w Dębicy, dokumenty w sprawie przekazywania przez Alojza Gawryś pieniędzy dla syna Marian Zbigniew Gawryś uwięzionego w więzieniu w Krakowie, a następnie w obozie koncentracyjnym Auschwitz, akt zgonu Marian Zbigniew Gawryś wystawiony w obozie koncentracyjnym Auschwitz w dniu 23-06-1942 r., pismo dyrektora Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka z dnia 11-05-1989 r. skierowane do Eugeniusz Gawryś, zawierające informacje na temat uwięzienia Marian Zbigniew Gawryś w obozie koncentracyjnym Auschwitz)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1941
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
17
Miejsce przechowywania