IPN BU 1134/3

IPN BU 1134/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 1134/3
Opis zawartości
Tytuł

Arka. Pismo Tymczasowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Warszawie, numer z dn. 15-06-1982 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania