IPN BU 875/1

IPN BU 875/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 875/1
Opis zawartości
Tytuł

Lista Polaków wywiezionych z obozu przejściowego w Rembertowie na teren guberni swierdłowskiej (ZSRR) wg zestawienia na dzień 15-06-1945 r. oraz mapa rozmieszczenia łagrów NKWD na Uralu. (kserokopia)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1995
Data końcowa
2003
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Mapa

Liczba tomów
1
Liczba kart
20
Miejsce przechowywania