IPN Gd 30/8

IPN Gd 30/8

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 30/8
Dawna sygnatura
VI Ds. 636/47, VI Ds. 520/47, Ds.Spec. 1543/46
Sygnatura wytwórcy
Ds. 205/60
Opis zawartości
Tytuł

Akta prokuratora w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Herbert Busch, podejrzanemu o to, że w okresie od 1939 r. do 1945 r. w Kartuzach brał udział w dokonywaniu zabójstw ludności cywilnej, jeńców i wojskowych, których rozstrzeliwano za działalność antyniemiecką lub ze względów politycznych, a także narodowościowych oraz rasowych, tj. o przestępstwo z art. 1 § 1 oraz art. 2 Dekretu PKWN z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w brzmieniu dekretu z dnia 10-12-1946 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1948
Posteriora
1966
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
95
Miejsce przechowywania