IPN Bi 737/4

IPN Bi 737/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 737/4
Opis zawartości
Tytuł

Druki ulotne dot. ORMO z lat 1973-1985, tom 4

Opis

Jednostka zawiera: statut ORMO z 1973 r., broszura pt. „Postępowanie członków ORMO wykonujących zadania społeczne w ochronie porządku publicznego”, Warszawa 1973, Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Sztabu ORMO w Białymstoku, kwiecień 1975 r., Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Sztabu ORMO w Białymstoku, sierpień 1975 r., broszura Uchwała Sekretariatu KC PZPR w sprawie 30 rocznicy powołania ORMO, Warszawa 1976, dyplom przyznany Aleksandrowi Młodzianowskiemu z okazji XXXV rocznicy powstania PRL, broszura pt. „Podstawowe dokumenty i materiały” – t. 1, Biblioteczka Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, Warszawa, lipiec 1985, broszura „Doświadczenia, kierunki, dokumentacja” – t. 2, Biblioteczka Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, Warszawa, wrzesień 1985, broszura pt. „Kontrola przydziałów mieszkań, oceny i analizy, dokumenty i informacje” – t. 3, Biblioteczka Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, Warszawa, listopad 1985 - t. 4

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1973
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
276