IPN BU 4111/11

IPN BU 4111/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4111/11
Opis zawartości
Tytuł

Album z fotografiami z czasu Powstania Warszawskiego oraz z okresu powojennego.

Opis

Fotografie prezentujące wydarzenia z Powstania Warszawskiego: zburzone kamienice, zniszczony budynek „PAST-y” barykady, żołnierzy Armii Krajowej na barykadach, szpital polowy na ul. Złotej, nieznane z nazwiska osoby. Ponadto w albumie znajdują się: obraz niemieckiego żołnierza z córką Henryka Śmigacza Aleksandrą; Obrazy Henryka Śmigacza oraz jego rodziny i znajomych (prawdopodobnie okres powojenny).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1944
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Album, Fotografia

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania