IPN BU 3129/2

IPN BU 3129/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3129/2
Opis zawartości
Tytuł

Pamiątki dotyczące Jeana Pugeta: karta kombatanta nr 64.693 - Carte du combattant dot. Jean Puget, ur. 28-03-1909 r.; wydana 18-12-1952 r. (ważna do 17-12-1957 r.)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1952
Data końcowa
1952
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
1
Miejsce przechowywania