IPN BU 3080/2

IPN BU 3080/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3080/2
Opis zawartości
Tytuł

Fotokopie dokumentów wytworzonych w ramach działalności Głównej Komisji Zbrodni Hitlerowskich w Polsce za lata 1943-1944.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1966
Data końcowa
1966
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotokopia dokumentacji aktowej

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania