IPN Bi 196/165

IPN Bi 196/165

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 196/165
Dawna sygnatura
RTD Pf 41/79
Sygnatura wytwórcy
15/90/165
Opis zawartości
Tytuł

Książka ewidencyjna 2 Podlaskiego Pułku Łączności Wojsk Obrony Wewnętrznej w Białymstoku JW. 1086, wcieleni do zasadniczej służby wojskowej w Wojskowym Rejonowym Ośrodku Weterynaryjnym w Białymstoku w latach 1977-1989

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1977
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1