IPN BU 2969/2

IPN BU 2969/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 2969/2
Opis zawartości
Tytuł

Zaproszenie na międzynarodowe kolokwium pt. Uniwersytety i inne ośrodki naukowe na obszarze wpływów państw osi 1938-1945, zorganizowane dn. 22 - 25 października 1979 r. w Krakowie, z okazji 40 rocznicy Sonderaktion Krakau (niemieckiej akcji pacyfikacyjnej skierowanej przeciwko polskim uczonym dn. 6 listopada 1939 r. w Krakowie).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1979
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania