IPN BU 2969/5

IPN BU 2969/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 2969/5
Opis zawartości
Tytuł

Ulotka Instytutu Katyńskiego w Polsce poświęcona pamięci profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wywiezionych, uwięzionych i zamordowanych przez Gestapo oraz 46 zidentyfikowanych pracowników naukowych szkół wyższych i 427 nauczycieli szkół średnich wywiezionych, uwięzionych i zamordowanych przez NKWD... oraz pamięci prof. UJ dr med. Stefana Pieńkowskiego zamordowanego w Katyniu.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania