IPN BU 4039/3

IPN BU 4039/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4039/3
Dawna sygnatura
PIASA 102/7/323
Opis zawartości
Tytuł

Critics works other authors about Waclaw Lednicki's books.

Opis

Oryginał jednostki archiwalnej znajduje się w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania