IPN BU 872/1149

IPN BU 872/1149

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
D
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 872/1149
Dawna sygnatura
306/55/1177
Sygnatura wytwórcy
D. 22/45, Arch. 4415/45, L. 4741/45
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie: Bronisław Bujalski, imię ojca: Bolesław, 03-07-1923 r. Oskarżony o przestępstwo z art. 118 § 1 w związku z art. 115 § 1 i 2 kk WP.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania