IPN BU 872/1138

IPN BU 872/1138

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
D
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 872/1138
Dawna sygnatura
306/55/1166
Sygnatura wytwórcy
D. 10/45, Pr. 294/45, Arch. 4203/45, L. 4387/45, 1166/306
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie: Leopold Hubicki, imię ojca: Wojciech, ur. 1922 r. Oskarżony o przestępstwo z art. 118 § 1 w związku z art. 115 § 1 i 2 kk WP.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania