IPN Ka 454/80

IPN Ka 454/80

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/80
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja (kserokopie) dotycząca Lecha Malczyka, m.in.: korespondencja z MSW, oświadczenia osób prywatnych (ks. Adolfa Chojnackiego, Stanisława Nastałego, Jana Golasowskiego), artykuł z "Kroniki Beskidzkiej" pt. „Przetrzebiony rejestr” z lat 1990-1991

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
10