IPN Gd 441/95

IPN Gd 441/95

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 441/95
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo bezdebitowe: Promieniści, nr 14 (108) z dnia 11-05-1988 r.

Opis

Czasopismo wydawane w Krakowie

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania