IPN Gd 441/93

IPN Gd 441/93

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 441/93
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo bezdebitowe: Promieniści, nr 12 (106) z dnia 11-04-1988 r.

Opis

Czasopismo wydawane w Krakowie

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania