IPN Gd 441/92

IPN Gd 441/92

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 441/92
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo bezdebitowe: Promieniści, nr 3 (97) z dnia 23-11-1987 r.

Opis

Czasopismo wydawane w Krakowie

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1987
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania