IPN Gd 441/75

IPN Gd 441/75

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 441/75
File description
Title

Publikacja Niezależnej Oficyny Wydawniczej "Nowa" z serii "Wykłady Towarzystwa Kursów Naukowych": Bohdan Cywiński, Z dziejów Kościoła Katolickiego w Polsce niepodległej, Warszawa 1980

Dates
Starting date
1980
Closing date
1980
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
32