IPN Gd 441/7

IPN Gd 441/7

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 441/7
File description
Title

Publikacja bezdebitowa wydawnictwa "Kres": Inżynierowie dusz. Lwów 1939-1941

Abstract

Publikacja zawiera dwa artykuły: 1) Michał Borwicz, Inżynierowie dusz; 2) Wanda Ładniewska-Blankenheimowa, Z dwu ostatnich lat Boya (Lwów 1939-1941). Artykuły zostały przedrukowane z paryskich "Zeszytów Historycznych", nr 3, 4 z 1963 r.

Dates
Starting date
1986
Closing date
1986
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
65