IPN Ka 454/54

IPN Ka 454/54

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/54
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dot. Teodora Grucy, m.in. nauczyciela muzyki i byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau

Opis

Na płycie DVD znalazły się m.in. dokumenty osobiste Teodora Grucy: świadectwa ukończonych szkół i kursów nauczycielskich, w tym Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, zdjęcia z okresu działalności harcerskiej i nauczycielskiej; pamiątki związane z pobytem w obozie koncentracyjnym w Dachau, m.in. pamiętnik i śpiewnik obozowy; fotografie dotyczące KL Dachau

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1923
Data końcowa
2015
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1