IPN Ka 454/99

IPN Ka 454/99

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Ka 454/99
File description
Title

Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” - nadany sierżantowi Marianowi Komosa w dniu 19-08-1981 r., legitymacja odznaczenia Nr B-109686, dwa zdjęcia Mariana Komosy wykonane podczas „Biegu z Flagą” zorganizowanego w Katowicach w dniu 02-05-2018 r.

Dates
Starting date
1981
Closing date
2018
Material description
The media type

Fotografia pozytyw

Number of volumes
1