IPN Ka 454/142

IPN Ka 454/142

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Ka 454/142
File description
Title

Dyplom przyznania szeregowemu Janowi Wojnarowskiemu odznaki pamiątkowej "Orlęta", jako uczestnikowi walk w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich w latach 1918-1919 (dyplom pozbawiony prawej dolnej części)

Dates
Starting date
1919
Closing date
1919
Material description
The media type
Number of volumes
1