IPN Ka 454/151 t. 3

IPN Ka 454/151 t. 3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/151 t. 3
Opis zawartości
Tytuł

Mapy: Wanderkarte durch das Nordwestliche Samland [mapa turystycznaa północnozachodniej części Półwyspu Sambijskiego], skala 1:50000 oraz 1:25000, wyd. przez Lithographische Anstalt von Bogdan Gisevius, Berlin 1923 r.; mapa Drezna, skala 1:25000, wyd. przez Eduard Gaebler Geographischen Institut, Leipzig; mapa topograficzna środkowej i południowej części Królestwa Polskiego z okresu przed I wojną światową, skala 1:800000, wyd. przez S. Hirzel, Leipzig; Carte Routière et Administrative de la France [mapa drogowa i administracyjna Francji], skala 1:1750000, wyd. przez A. Bès et F. Dubreuil, Paryż 1871 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1871
Data końcowa
1923
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1