IPN Ka 454/73 t. 1

IPN Ka 454/73 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/73 t. 1
Opis zawartości
Tytuł

Wykazy osób, które przystąpiły do NSZZ "Solidarność" Pracowników Służby Zdrowia z Państwowego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego, Akademii Medycznej oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych w Katowicach

Opis

Teczka zawiera również "postulaty Klinki Dermatologicznej" dot. spraw organizacyjnych

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1