IPN Ka 454/101

IPN Ka 454/101

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/101
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja (kserokopie): kartka świąteczna (1988 r.) z życzeniami od Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, list do Józefa Bajera od ks. Teofila Boguckiego - proboszcza parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie; druki bezdebitowe i wydawnictwa niezależne: „Głos Śląsko-Dąbrowski” nr 5/1985, „Nasze Sprawy” nr 8/1986 i 1/1988, , „Bajtel” nr 2/1988, „Solidarność” – Pismo Regionu Gdańskiego nr 6 i 7/1987, „Wola” nr 37/1985, odezwa „Solidarności” Obszar Piekary Śląskie dot. wyborów samorządowych w 1988 r., fragmenty homilii i życiorys bł. ks. Jerzego Popiełuszki, relacje z okresu stanu wojennego, plakat – oświadczenie Lecha Wałęsy; pisma dotyczące Zdzisława Jastrzębskiego, m.in. kserokopia decyzji Urzędu Celnego w sprawie przepadku przedmiotów; wycinki prasowe z polskich czasopism wydawanych we Francji w latach 80-tych

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Prasa, Druk ulotny

Liczba tomów
1