IPN Kr 386/1

IPN Kr 386/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 386/1
Sygnatura wytwórcy
AA-I-4-329/49, Sa-II-49-334/52
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dotyczące wywłaszczenia nieruchomości w gminie katastralnej Kraków-Nowa Wieś przy ulicy 18 Stycznia 33 na rzecz skarbu państwa.

Opis

W aktach znajduje się orzeczenie PWRN w Krakowie o wywłaszczeniu nieruchomości przy ulicy 18 Stycznia 78 i 80 w Krakowie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1949
Data końcowa
1960
Posteriora
2008
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
15
Miejsce przechowywania