IPN Ka 454/12

IPN Ka 454/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/12
Opis zawartości
Tytuł

Kopie albumu "Der Sieg Im Osten" dot. działań wojennych w Polsce we wrześniu 1939 r.

Opis

Wydawnictwo Volk und Reich, Berlin 1940

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1940
Data końcowa
1940
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Pliki cyfrowe, Płyta DVD

Liczba tomów
1
Liczba stron
118