IPN Ka 454/79 t. 2

IPN Ka 454/79 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/79 t. 2
Opis zawartości
Tytuł

Skan książeczki wojskowej (Soldier's Service Book) Jana Chrzanowskiego z okresu służby w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1