IPN Ka 454/88 t. 4

IPN Ka 454/88 t. 4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/88 t. 4
Opis zawartości
Tytuł

Wydawnictwa niezależne i podziemne NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze: „Wiadomości” z 1987 r. nr: 225 – 228, 233 – 239, 249 – 256; „Przegląd Wiadomości Agencyjnych” z 1988 r. nr: 32, 33, 43; „Tygodnik Mazowsze” 1982-1989 nr: 28, 29, 30, 33, 39, 40, 45, 46, 61, 63, 64, 65, 100, 101, 102, 106 – 113, 116 – 123, 126, 127, 130, 146, 147, 240, 260, 267, 281; „Wola” 1983-1988 nr: 69 – 78, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 117, 142, 242 (fragment), 243; „Informacja Solidarności Region Mazowsze” z 1982 r.: nr 96-97, 98, 99-100

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1