IPN Gd 574/4 t. 3/K

IPN Gd 574/4 t. 3/K

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 574/4 t. 3/K
Sygnatura wytwórcy
616/39
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dot. szkolenia prokuratorów z lat 1958-1959 (notatki urzędowe, programy szkoleń, listy obecności). Sprawozdanie z wizytacji Prokuratury Powiatowej dla Miasta Gdyni przeprowadzonej w dniach od 10-03-1959 r. do 19-03-1959 r. oraz w dniu 24-03-1959 r. przez Komisję Wizytacyjną Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku. Sprawozdanie z wyjazdu instrukcyjno-kontrolnego do Prokuratury Powiatowej dla Miasta Gdyni, dokonanego w dniach 10-12-1959 r. i 11-12-1959 r. przez naczelnika Wydziału Nadzoru Ogólnego Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku. Sprawozdanie z wyjazdu lustracyjnego wiceprokuratora wojewódzkiego w Gdańsku do Prokuratury Powiatowej dla Miasta Gdyni w dniach 24-11-1959 r. i 25-11-1959 r. Sprawozdanie dot. spraw umorzonych przez Wydział IV Sądu Powiatowego dla Miasta Gdyni w I kwartale 1959 r. Pismo Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 1959 r. do prokuratur powiatowych dot. przeprowadzenia badań legalności uchwał rad narodowych i prezydiów z terenu województwa. Sprawozdanie z wyjazdu kontrolno-instrukcyjnego do Prokuratury Powiatowej dla Miasta Gdyni dokonanego w dniu 07-07-1959 r. przez podprokuratora wojewódzkiego w Gdańsku w zakresie nadzoru ogólnego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1958
Data końcowa
1959
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania