IPN Sz 455/10

IPN Sz 455/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 455/10
Dawna sygnatura
IPN GK 383/10, PSASz/10, Arch. 118/2/68, Arch. 737/1/61
Sygnatura wytwórcy
V S. 69/50
Opis zawartości
Tytuł

Akta prokuratora w sprawie karnej przeciwko: Horbaczewski Józef, imię ojca: Piotr, ur. 19-03-1914 r., podejrzanemu o to, że od 1941 r. do 1944 r. w m. Wołożyn (pow. Nowogródek) jako komendant policji rejonowej, brał udział w dokonywaniu zabójstw osób spośród miejscowej ludności cywilnej oraz działał na szkodę miejscowego społeczeństwa wskazując władzy niemieckiej byłych urzędników i aktywistów radzieckich, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt. 1 i 2 Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1951
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1