IPN Lu 133/15

IPN Lu 133/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 133/15
Opis zawartości
Tytuł

Latoszyński Zdzisław - materiały dot. ruchu ludowego i kombatanckiego w woj. chełmskim.

Opis

1. Odezwa z dn. 03-08-1944 r. 2. Referat dot. ruchu ludowego w woj. chełmskim, 3. Korespondencja, 4. Stanowisko do projektów ustaw o kombatantach i lustracyjnej, Apele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w sprawie Czeczeni, 5. Uchwały Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego "WiN" Obszaru Wschodniego w Lublinie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1944
Data końcowa
2009
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania