IPN BU 1405/103

IPN BU 1405/103

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 1405/103
Dawna sygnatura
1813/92/24; 1.419/(9)92/58
Opis zawartości
Tytuł

Działalność Sił Zbrojnych PRL w zakresie realizacji zadań specjalnych w warunkach stanu wojennego (Rozdział 7 Dzieła III). Warszawa, 1986.

Opis

Teczka zawiera materiały Sztabu Generalnego WP Zarząd I - opracowanie pod red. gen. bryg. Franciszka Puchały.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
158
Miejsce przechowywania