IPN Lu 133/12/1

IPN Lu 133/12/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 133/12/1
File description
Title

Bornus Aleksy - materiały biograficzne działacza społecznego i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Puław

Abstract

Teczka zawiera: rękopis życiorysu, wycinki z prasy dot. działalności Towarzystwa Przyjaciół Puław, wspomnienia pośmiertne, wykaz publikacji Aleksego Bornusa.

Dates
Starting date
1979
Closing date
2006
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
31