IPN Rz 703/11

IPN Rz 703/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 703/11
Opis zawartości
Tytuł

„Solidarność Społemowska”, biuletyn wewnętrzny wydawany przez Sekcję Informacji przy MKP NSZZ „Solidarność” „Społem” w Krakowie

Opis

W teczce: nr 1 z lipca 1981 r., nr 2 z sierpnia 1981 r., nr 3 z września 1981 r., nr 4 z października 1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1