IPN Gd 536/178

IPN Gd 536/178

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/178
Opis zawartości
Tytuł

Kopie cyfrowe fotografii i dokumentów dot. Bolesław Różycki, imię ojca: Jan, ur. 18-03-1908 r. (zaświadczenie Landbewirtschaftungsgesellschaft Ukraine z dnia 26-10-1943 r. o zamordowaniu Bolesław Różycki w marcu 1943 r., fragment radzieckiej książeczki wojskowej w 1940 r., fragment dowodu osobistego z 1935 r., dyplom magistra filozofii Uniwersytetu Warszawskiego z 1931 r., fragment legitymacji ubezpieczeniowej z 1936 r., fragment legitymacji ucznia gimnazjum w Ostrogu z 1927 r., fragment radzieckiej legitymacji Związku Zawodowego Nauczycieli w Równem z 1939 r., fragment legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polskiej Uczącej się Młodzieży „Znicz” przy Gimnazjum Państwowym w Ostrogu z 1926 r., świadectwo urodzenia i chrztu z 1934 r., świadectwo zgonu i pogrzebu z 1945 r., zaświadczenie o zatrudnieniu w Szkole Rzemieślniczej Polskiej Macierzy Szkolnej w Sarnach z 1932 r., życiorys). Kopie cyfrowe fotografii z 2013 r. przedstawiających zrujnowany cmentarz i nagrobek proboszcza parafii w Szpanowie: Ignacy Skudowicz

Opis

22 pliki cyfrowe

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1926
Data końcowa
2013
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania