IPN BU 3977/2

IPN BU 3977/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3977/2
Opis zawartości
Tytuł

"Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948 - 1982", Wstęp, wprowadzenia i przypisy Jakub Andrzejewski, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1986.

Opis

Wydawnictwo drugiego obiegu (poszyt).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania